Kontroly v účetnictví, finančním modulu a DPH
Začátek 30.05.19 v 09:00 968 Kč s DPH
Konec 30.05.19 v 13:00
Místo učebna WinFAS software s.r.o. - Okružní 2552/83 - Žďár nad Sázavou
Lektor Bc. KOCOURKOVÁ Petra 800 Kč bez DPH
Popis Délka školení 3-4 hod



Minimální požadované znalosti
- Základy ovládání Finančního modulu
- Základy ovládání účetního modulu
- Základy ovládání WinFASu
- Základy ovládání IQ sestav



Saldo
- Neuhrazené závazky a pohledávky
- Odsouhlasení závazků a pohledávek
- Upomínky
- Kontrola saldo x účto

Účetnictví
- Hlavní kniha (s klíči / bez klíčů)
- Kontroly zůstatků knih
- Účetní deník
- Opravné položky pohledávek

DPH
- Posun odpočtu DPH
- DPH x účto
- DPH x Kontrolní hlášení

Výkazy
- Rozvaha
- Výkaz zisku a ztrát
Poznámka
Objednat školení Objednat